Na chatu čistírnu nebo septik?

Pokud nemáte k chatě připojenou kanalizaci, je nutné řešit odtok splaškových vod alternativní cestou. V tomto směru se nabízí jímka, ČOV (čistírna odpadních vod) a septik. Praxe říká, že poslední varianta je pro rekreační objekty tou pravou. Proč?

Co je jímka?

Jímka je podzemní nádrž, která slouží pouze pro shromažďování odpadních vod. Neobsahuje žádnou technologii čištění a nahromaděný kal se musí pravidelně vyvážet. K tomu je nutné využívat certifikované společnosti a jejich služby se prodraží.

Jímku můžeme doporučit k málo obývaným objektům. Nejedná se o vodní dílo a k její instalaci nepotřebujete stavební povolení. Pořizovací cena může být nižší než u jiných variant, ovšem provoz je velmi náročný.

Co je septik?

V tomto případě tříkomorový septik funguje na bázi postupného zbavování se nečistot. Tento proces však vodu dokonale nevyčistí a je nutné k zařízení přidat pískový či aktivní biologický filtr. Po dočištění je voda připravena k vypuštění na pozemek, případně ji můžete využít k zalévání zahrady.

Septik je soběstačné zařízení a nepotřebuje k provozu elektřinu. Jeho výhodou jsou nízké provozní náklady vysoká účinnost výsledného přečištění. I v jeho případě se nevyhnete vývozu usazeného kalu. To se děje zpravidla 1-2x ročně. Hlavní nevýhodou jsou jeho velké rozměry. Musíte počítat i s připojením filtru.

Co je ČOV (čistírná odpadních vod)

ČOV funguje zcela jinak než předchozí dvě varianty. Jedná se o sofistikované zařízení, kdy čištění probíhá na biologickém principu. V plastové nádrží probíhá řada procesů, kdy jsou nejprve odstraněny hrubé nečistoty a finální očištění zajišťují mikroorganismy v aktivní kalu. Výsledkem je čistá voda, kterou můžeme vypouštět do povrchových vod či nechat vsáknout na pozemku.

Oproti septiku čistička potřebuje přívod elektřiny. Součástí zařízení je tzv. dmychadlo. To do nádrže vhání kyslík a pomáhá přečištění. Provoz ČOV je velmi nenáročný a zcela automatizovaný. U moderních variant není nutné zajišťovat vývoz kalu.

A co se hodí na chatu a chalupu?

Z výše uvedeného musíme pro svou náročnost vyloučit klasickou jímku. Čistička je vhodná především k rodinným domům s trvalým provozem. Zde je nutné zmínit jednu zásadní věc. Mikroorganismy v zásadní části čištění potřebuji být stále aktivní, jinak dochází k jejich úbytku. ČOV by měla být neustále v provozu, maximálně s denními odstávkami. Taková aktivita není u rekreačních objektů samozřejmostí a může docházet k časté údržbě.

Naproti tomu septiku nevadí nepravidelný provoz. K chatě bude tak vhodnějším řešením.

Co se týče pořizovacích i provozních nákladů na samotnou technologii, jsou obě varianty srovnatelné. U septiku musíte v budoucnu počítat s výměnou filtru. Čistička je menší než septik a při jeho instalaci počítejte s vyššími výdaji za zemní práce.

Poznámka na závěr:
Septik i ČOV jsou dle zákona vedeny jako vodní díla. Jejich realizaci musí předcházet stavební povolení.