Jak připravit střechu na FVE

Chystáte realizaci fotovoltaické elektrárny? Důležitá je stavební připravenost střechy, kam se panely budou instalovat. Musí mít dostatečnou nosnost a splňovat další parametry. Jak připravit střechu na FVE?

Před samotnou instalací FVE je nutné si položit zásadní otázku. Jak dlouho bude moje střecha fungovat? Situaci, kdy budete muset za pár let sundávat panely a střechu rekonstruovat, asi nechcete zažít.

Udává se, že životnost FVE panelů je přibližně 30 let. Stejně dlouho by měla vydržet i střešní krytina. Pokud bydlíte ve starším domě, rekonstrukce střechy je na místě.

Jak připravit střechu na instalaci FVE?

Nejdůležitější je nosnost. Zde se udávají následující údaje:

  • U šikmé střechy je to 25 kg/m²
  • U rovné střechy je to minimálně 40 kg/m² 

Panely se umisťují na lehké hliníkové konstrukce, v drtivém počtu případů jsou šikmé střechy na instalaci připraveny. U rovných střech mohou nastat problémy. Váhu je potřeba rozmístit po celé ploše. Proto často dochází k vyztužení nosných trámů či instalaci OSB desek.

Vždy je dobré provést statický posudek, který bude uvažovat i zatížení sněhem a nárazovým větrem.

Náš tip: Pokud se pustíte do rekonstrukce ploché střechy, zkuste se zamyslet nad dodatečným zateplením. Jedná se o výraznou úsporu vytápění. 

Jaká střešní krytina pro instalaci FVE

Panely je možné umístit na jakoukoliv střešní krytinu. Výjimku tvoří pouze eternit a tašky bobrovky. Obě krytiny je lepší vyměnit. Hliníkové konstrukce pro panely se kotví do krovů.

O rekonstrukci střešní krytiny se dočtete v našem minulém článku.

Další požadavky na umístění panelů

Ohledně stavební připravenosti střechy musíme zmínit ještě jednu skutečnost. Panelům by nemělo nic stínit. Antény, vikýře a komíny je nutné tomu přizpůsobit.