Význam slova MISTR: Podle Merriam - Webstrova slovníku se mistrem stává nositel dokonalé znalosti a dovednosti v určitém řemesle či specifické činnosti

Chatka bez inženýrských sítí?

Nápad koupit levnou louku a postavit tiny house, měla drtivá většina z vás, kteří právě klikli na tento článek. Tento typ pozemku bývá na realitních serverech za zajímavé peníze a pustit se do výdělečného byznysu spojeného s pronájmem dává smysl. Je to však tak jednoduché?


Zásadní otázkou zůstává, jak návštěvníkům zajistit pohodlí? Na opuštěné místo uprostřed rozlehlé louky totiž většinou nevedou inženýrské sítě. V dnešní době má však každý problém své řešení. Přívod energie mohou nahradit solární panely, kanalizaci čistička a přívod vody studna. Máme vyřešeno? Nikoliv.

Solární panely? Dnes snadno

Začněme postupně a od nejjednoduššího. Solární panely mohou být řešením. Současné technologie mohou vytvořit z vaší chatky stavbu nezávislou na distribuční síti. Tzv. ostrovní systém je dnes běžnou praxí.

Solární panely nemusíte mít pouze na střeše. Mohou být ve zastřešení pergoly, případně stát osamoceně na pozemku. Nové trendy jako solární plot či fasáda mohou tiny house jen okořenit. Fotovoltaické systémy zvládnou s vyrobenou elektřinou správně hospodařit a v kombinaci s větší baterii ji uschovat na dobu, kdy je nebe pod mrakem.

Čistička odpadních vod? První problémy

Tzv. ČOVka je ideálním řešením, pokud se nemůžete napojit na veřejnou kanalizaci. Rozhodně se jedná o elegantnější variantu oproti jímce nebo septiku. Ty musíte pravidelně odsávat, u čističky stačí tento proces provést dvakrát za rok a kal použít například na kompost.

Zní to snadně? Ne úplně, problémy mohou nastat s úřady. První věc, kterou musíte řešit, je způsob vypouštění vyčištěných vod. Možnosti jsou:

  1. Vypouštění do povrchových vod jako je potok a řeka
  2. Vypouštění do jednotné kanalizace, která nejčastěji ústí do povrchových vod a vlastníkem je obec
  3. Vypouštěním vsakováním do podzemních vod

Každou variantu budete řešit s příslušným úřadem, kde musíte dokázat předepsanou účinnost čističky a její další parametry. Limity vypouštění se řídí nařízeními vlády a mají jasná pravidla.

  • Vypouštění do povrchových vod upravuje nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
  • Vypouštěním do podzemních vod upravuje nařízení vlády č. 57/2016 Sb.

V případě, že v dosahu nemáte vodní tok a pod pozemkem je vysoká hladina podzemních vod, musíte si poradit vlastními silami. Odpadní vody z čističky můžete akumulovat v jímce a následně s nimi zalévat vlastní vegetaci. I tak budete potřebovat vyjádření hydrogeologa.    

Od problémů s čištěním ke stavebnímu povolení. Jelikož je čistička vedena jako vodní dílo tedy jako stavba, musíme na stavební úřad. Na něm pak závisí, zda stačí pouze ohláška nebo povede správní řízení.

Pitná i užitková voda? Je to alchymie

Bez veřejného vodovodu máme tyto možnosti. Vodoteč neboli vodní tok, studnu a využití srážkových vod. Pojďme se podívat na jednotlivé z nich.

Vodoteč. Využití vody z vodních toků je značně omezené. Spíše ji využijete pouze k závlaze. Pokud má byt k odběru použito čerpadlo musíte o tom spravit vodoprávní úřad. Ten vám následně vydá potřebné povolení.

Srážkové vody. Povinnost řešit hospodaření s dešťovou vodou u novostaveb a rekonstrukcí ještě více podpořila technologií pokrok v tomto segmentu. Dnes existuje celá řada řešení, jak využít dešťovku v maximálním rozsahu. Včetně její filtrace.

Základem je akumulace a retence dešťové vody. Nabídka nádrží a jímek je velmi široká. Do 50 metrů krychlových a výšky 3 metrů postačí uzemní souhlas. V případě větších rozměru bude nutné zařídit stavební povolení. Oproti čističce se nejedná o vodní dílo, nemusíte mít stanovisko vodoprávního úřadu.

Studna. Stavební povolení, stavební povolení od vodoprávního úřad a povolení k nakládání s vodami. Studna se zařazuje mezi vodní díla a je nutné zařídit vše zmíněné. Důležitý je posudek hydrogeologa, který vám po důkladném zkoumání řekne, zda má realizace studny smysl. S ním zároveň zjistíte, zda může být studna zdrojem pitné vody.

Poznámka mistra. Od papíru k realizaci vede trnitá cesta. Často doslova. I když si vše dokonale naplánujete, mohou vás zaskočit jiné okolnosti. Okolní stromy mohou bránit přístupu slunečních paprsků. Čističku nebude možné provést kvůli skalnímu podloží.